قالی نقش سرتاسری راور کرمان

پشم و پنبه ، اواخر قرن نوزدهم میلادی ، اندازه 326 * 448 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه تصویری کرمان

(مشاهیر) سلاطین قدیم ایران ، اندازه 274 * 361 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالی مشاهیر راور کرمان

بافت میلانی کرمان ، اندازه 152 * 243 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه تصویری راور کرمان

1920 میلادی ، اندازه 151 * 263 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه کرمان

قرن نوزدهم میلادی ، اندازه 193 * 168 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه نقش گلدانی کرمان

مجموعه آباکا (پاناما) ، اندازه 167 * 282 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالی نقش سرتاسری کرمان

اندازه 216 * 330 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالی بختیاری شلمزار

نقش خشتی ، اواخر قرن نوزدهم میلادی ، اندازه 298 * 358 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالی شلمزار

نقش خشتی بی بی باف ، چهارمحال بختیاری ، اندازه 323 * 460 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه نقش خشتی بی بی باف

چهار محال بختیاری ، پشم و پنبه ، اواسط قرن بیستم ، اندازه 365 * 579 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است