چشم‌نواز و اصیل همچون فرش ایرانی

فیلم های زنده یاد علی حاتمی همچون فرش ایرانی پر از رنگ و زیبایی بودند.

گلیم دویست ساله سنندج – موزه سلطنتی سوئد

قالی و گلیم سنندج (به زبان کردی: سنه) از شهرتی جهانی برخوردار است، این گلیم بسیار زیبای ایرانی با پیشینه‌ای نزدیک به دویست سال در سنندج بافته شده و در قاهره به یک اشراف‌زاده سوئدی فروخته شده است.

گبه چهارمحال

نیمه اول قرن 20 م ، گره از پشم روی تار و پود نخ ، دو پود ، گره متفارن ، 200 * 380 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر ممسنی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 122 * 178 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه چهارمحال

اواخر قرن 19 م ، گره از پشم روی تار و پود نخ ، 135 * 222 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو، گالری میخال، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر بختیاری

اواخر قرن 19 م ، گره از پشم روی تار و پود نخ ، 113 * 232 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لرهای ایلات خمسه فارس

ربع آخر قرن 19 م ، تمام پشم ، 137 * 343 سانتیمتر ، به لطف دیویدسورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر بختیاری

ربع سوم قرن 19 م ، تمام پشم ، 6 پود ، گره متقارن ، 108 * 282 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر کهکیلویه

ربع سوم قرن 19 م ، تمام پشم ، 3 تا 5 پود ، گره متقارن ، 159 * 326 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است