پرده ای محرابی قندیلی در گنجینه آستان قدس رضوی

طرح ونقش : محرابی قندیلی       تاریخ بافت : 1327 شمسی محل بافت : اراك

پرده ای لچک ترنج افشان در گنجینه آستان قدس رضوی

طـــرح و نقش : لچک ترنج افشان تاریخ بافت : 1350 هـ . ق محل بافت : كرمان

پرده ای گلدانی در گنجینه آستان قدس رضوی

طـــرح ونقش  : گلدانی ( محفوری) تاریخ بافت : اواخر قرن 14 هـ . ق محل بافت : كـاشان

پرده ای محرابی ستوندار در گنجینه آستان قدس رضوی

طرح ونقش : محرابی ستوندار تاریخ بافت : اوایل قرن 14 ه. ش محل بافت : یزد

پرده ای افشان بندی در گنجینه آستان قدس رضوی

طـــرح ونقش : افشان بندی تاریخ بافت : اواخر قرن 13 هـ . ش محل بافت : كرمان

پرده ای افشان بندی در گنجینه آستان قدس رضوی

طـــرح ونقش : افشان بندی    محل بافت : كرمان         تاریخ بافت : اواخر قرن 13 شمسی

پرده ای محرابی ترنجدار در گنجینه آستان قدس رضوی

طـــرح ونقش : محرابی ترنجدار تاریخ بافت : 1351 هـ . ق     محل بافت : اصفهان

پرده ای ترنجی در گنجینه آستان قدس رضوی

طرح  : ترنجی تاریخ بافت : اواخر قرن 13 شمسی محل بافت : كرمان

پرده ای تصویری در گنجینه آستان قدس رضوی

طـــرح  : تصویری تاریخ بافت : اوایل قرن 13 شمسی محل بافت : تبریز (هریس )

قالیچه عقیق

طـــرح  : لچك ترنج (عقیق )  تاریخ بافت : 1386هـ.ش  محل بافت  : اصفهان

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است