منو
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
پرده ای محرابی قندیلی در گنجینه آستان قدس رضوی
19 اسفند، 1398
طرح ونقش : محرابی قندیلی       تاریخ بافت : 1327 شمسی محل بافت : اراك
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
پرده ای لچک ترنج افشان در گنجینه آستان قدس رضوی
19 اسفند، 1398
طـــرح و نقش : لچک ترنج افشان تاریخ بافت : 1350 هـ . ق محل بافت : كرمان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
پرده ای گلدانی در گنجینه آستان قدس رضوی
19 اسفند، 1398
طـــرح ونقش  : گلدانی ( محفوری) تاریخ بافت : اواخر قرن 14 هـ . ق محل بافت : كـاشان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
پرده ای محرابی ستوندار در گنجینه آستان قدس رضوی
19 اسفند، 1398
طرح ونقش : محرابی ستوندار تاریخ بافت : اوایل قرن 14 ه. ش محل بافت : یزد
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
پرده ای افشان بندی در گنجینه آستان قدس رضوی
19 اسفند، 1398
طـــرح ونقش : افشان بندی تاریخ بافت : اواخر قرن 13 هـ . ش محل بافت : كرمان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
پرده ای افشان بندی در گنجینه آستان قدس رضوی
19 اسفند، 1398
طـــرح ونقش : افشان بندی    محل بافت : كرمان         تاریخ بافت : اواخر قرن 13 شمسی
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
پرده ای محرابی ترنجدار در گنجینه آستان قدس رضوی
19 اسفند، 1398
طـــرح ونقش : محرابی ترنجدار تاریخ بافت : 1351 هـ . ق     محل بافت : اصفهان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
پرده ای ترنجی در گنجینه آستان قدس رضوی
19 اسفند، 1398
طرح  : ترنجی تاریخ بافت : اواخر قرن 13 شمسی محل بافت : كرمان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
پرده ای تصویری در گنجینه آستان قدس رضوی
19 اسفند، 1398
طـــرح  : تصویری تاریخ بافت : اوایل قرن 13 شمسی محل بافت : تبریز (هریس )
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالیچه عقیق
19 اسفند، 1398
طـــرح  : لچك ترنج (عقیق )  تاریخ بافت : 1386هـ.ش  محل بافت  : اصفهان
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است