منو
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه جانمازی ، جیرفت
19 اسفند، 1398
ربع چهارم قرن 19 م ، گره از پشم بز روی تار و پود نخ ، 160 * 180 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
تکه گبه قشقایی
19 اسفند، 1398
اواسط قرن 19 م ، تمام پشم ، 100 * 194 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لر ممسنی
19 اسفند، 1398
ربع سوم قرن 20 م ، گره از پشم منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه قشقایی ، دره شوری
19 اسفند، 1398
اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 132 * 200 سانتیمتر ، مجموعه رودلفو سوریو ، ایتالیا منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه شیری لر بویراحمد
19 اسفند، 1398
حدود 1900 م ، 120 * 207 سانتیمتر ، مجموعه منیژه تار : پشم ، Z2S ، رنگ نشده ، قهوه ای ، کمرنگ و قهوه ای پر رنگ ، راست ، لخت
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه شیری لر ممسنی
19 اسفند، 1398
اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 97 * 204 سانتیمتر ، به لطف گالری نیریز ، برلین منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه تصویری لر ممسنی
19 اسفند، 1398
اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 121 * 192 سانتیمتر ، به لطف گالری نیریز ، برلین منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه قشقایی
19 اسفند، 1398
حدود 1900 م ، تمام پشم ، 140 * 240 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لر کهکیلویه
19 اسفند، 1398
حدود 1900 م ، تمام پشم ، 100 * 190 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه قشقایی
19 اسفند، 1398
تاریخدار 1346 هحری ، تمام پشم ، 119 * 199 سانتیمتر ، مجموعه جورج بورنه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است