قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت اول)

از سلسه قاجاریه جریانی در هنر قالی بافی ایران شکل گرفت که از آن به عنوان قالیچه های تصویری یاد می شود، اگر چه پژوهش های انجام گرفته در مورد قالیچه های تصویری بسیار اندک و حتی گاهی کمتر از سایر قالیها مورد توجه قرار گرفته اند اما موضوع بسیاری از این قالیچه ها از روی نوشته ها و کتیبه هایی که روی آنهاست مشخص گردیده، این قالیها در زمان حکومت قاجار که منشا تحولالت گسترده ای در جنبه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در جامعه ایران شد.

فرش قشقایی

سوابق تاریخی ايل قشقايی، كه بزرگترين جامعه عشايری فارس را تشكيل می دهد، به صورت يك ايل متفق و يكپارچه به فارس نيامده است. اتحاديه كنونی قشقايی را چند گروه عشايری ترك زبان در اوايل سده يازدهم هجری بنيان نهادند كه جداگانه و بتدريج راه سرزمينهای جنوبی ايران را پيش گرفته بودند و چنين می نمايد كه بخش عمده آنها در اواخر سده هشتم و اوايل سده نهم هجري از قفقاز به فارس آمده اند.

تعریف نماد(قسمت سوم)

نقوش افشاریدر این نقوش بندها ونگاره های فرش پیوستگی و ارتباط کاملی دارند به نحوی که می رسدنقاش از هنگام شروع طرح تا پایان آن قلم از کاغذ بر نداشته و یک ارتباط مداوم بین قسمتهای مختلف نقش به وجود می آید، همان گونه که از نام نقوش این گروه پیداست تمامی گل و برگها و بند های موجود در طرح، در متن فرش پراکنده و افشان شده اند.

تعریف نماد(قسمت دوم)

نقوش گیاهیدر هنرهای متنوع اقوام مختلف مانند معماری نقاشی و کتابت پیکرسازی و حجاری کاشی کاری و شاخه های مختلف صنایع دستی حضور دارند در ایران تا قبل از دوره اسلامی نمادهای گیاهی اغلب تقارن داشته اند و به خصوص در کابردهای معماری این تقارن همیشه به چشم می خورد در منسوجات و بافته هابه طور کلی صنایع دستی نمادهای گیاهی و اشکال گوناگون دیده می شود.

سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت ششم)

درخت سرو:به پارسی درخت سرو را (شروان) گویند. در لغت نامه‌ی عمید سرو درختی است مخروطی شکل، برگهایش باریک و دراز به شکل سوزن و همیشه سبز است در عربی نیز سرو و سروه می‌گویند.

سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت پنجم)

نماد درخت:در تمامی سفال‌ها و منسوجات و نقاشی‎ها و حتی حجاری‌های تاریخ ایران درخت چنان جایگاهی داشته که حالت تقدس و احترام آمیز آن حتی نزد هنرمندان شهرت فراوان دارد. نمادپردازی درخت جهان به معنای نمادپردازی کل کیهان است.

سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت چهارم)

درخت زندگی:گیاهان بی شماری در پهنه‌ی اساطیری انسان پیام رسان بوده‌اند. کهن‌ترین گیاهان اساطیری درخت کیهانی است در اسطوره‌ها بر این باور بوده‌اند که درخت زندگی یا درمان کننده، در مینو یا جایی دور از دسترس قرار دارد.

تعریف نماد(قسمت اول)

تعریف نمادنشانه ها را به طور کلی می توان به سه گروه طبیعی تصویری و قرار دادی تقسیم کرد، نشانه های طبیعی نشانه هایی هستند که میان نشانه و مفهوم آن رابطه ای همجوار وجود دارد مانند دود که نشانه ای از آتش است یا صدای قل قل سماور که نشانه به جوش آمدن آب سماور است.

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است