منو
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت اول)
19 اسفند، 1398
از سلسه قاجاریه جریانی در هنر قالی بافی ایران شکل گرفت که از آن به عنوان قالیچه های تصویری یاد می شود، اگر چه پژوهش های انجام گرفته در مورد قالیچه های تصویری بسیار اندک و حتی گاهی کمتر از سایر قالیها ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
فرش قشقایی
19 اسفند، 1398
سوابق تاریخی ايل قشقايی، كه بزرگترين جامعه عشايری فارس را تشكيل می دهد، به صورت يك ايل متفق و يكپارچه به فارس نيامده است. اتحاديه كنونی قشقايی را چند گروه عشايری ترك زبان در اوايل سده يازدهم هجری بنيا ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
تعریف نماد(قسمت سوم)
19 اسفند، 1398
نقوش افشاریدر این نقوش بندها ونگاره های فرش پیوستگی و ارتباط کاملی دارند به نحوی که می رسدنقاش از هنگام شروع طرح تا پایان آن قلم از کاغذ بر نداشته و یک ارتباط مداوم بین قسمتهای مختلف نقش به وجود می آی ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
تعریف نماد(قسمت دوم)
19 اسفند، 1398
نقوش گیاهیدر هنرهای متنوع اقوام مختلف مانند معماری نقاشی و کتابت پیکرسازی و حجاری کاشی کاری و شاخه های مختلف صنایع دستی حضور دارند در ایران تا قبل از دوره اسلامی نمادهای گیاهی اغلب تقارن داشته اند و ب ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت ششم)
19 اسفند، 1398
درخت سرو:به پارسی درخت سرو را (شروان) گویند. در لغت نامه‌ی عمید سرو درختی است مخروطی شکل، برگهایش باریک و دراز به شکل سوزن و همیشه سبز است در عربی نیز سرو و سروه می‌گویند.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت پنجم)
19 اسفند، 1398
نماد درخت:در تمامی سفال‌ها و منسوجات و نقاشی‎ها و حتی حجاری‌های تاریخ ایران درخت چنان جایگاهی داشته که حالت تقدس و احترام آمیز آن حتی نزد هنرمندان شهرت فراوان دارد. نمادپردازی درخت جهان ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت چهارم)
19 اسفند، 1398
درخت زندگی:گیاهان بی شماری در پهنه‌ی اساطیری انسان پیام رسان بوده‌اند. کهن‌ترین گیاهان اساطیری درخت کیهانی است در اسطوره‌ها بر این باور بوده‌اند که درخت زندگی یا درمان کننده، ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
تعریف نماد(قسمت اول)
19 اسفند، 1398
تعریف نمادنشانه ها را به طور کلی می توان به سه گروه طبیعی تصویری و قرار دادی تقسیم کرد، نشانه های طبیعی نشانه هایی هستند که میان نشانه و مفهوم آن رابطه ای همجوار وجود دارد مانند دود که نشانه ای از آتش ...
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است