منو
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت سوم)
19 اسفند، 1398
بررسی نقش سرو در هنر دوره‌ی ساسانی:
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
گرانترین فرشهای جهان (قسمت دوم)
19 اسفند، 1398
تصاویری از گرانترین فرشهای جهان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت دوم)
19 اسفند، 1398
بررسی نقش سرو در هنر دوره‌ی هخامنشیان:
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
گرانترین فرشهای جهان (قسمت اول)
19 اسفند، 1398
تصاویری از گرانترین فرشهای جهان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت اول)
19 اسفند، 1398
همانطور که گفته شده نقش بته را با تفسیرهای گوناگون ذکر کرده‌اند. اما بته را بیشتر به درخت و گیاه ربط داده‌اند که جزئی از اسطوره‌ها و اعتقادات ایرانیان قدیم بوده و تحت تأثیر و فرهنگ و شر ...
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است