منو
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و هشتم)
19 اسفند، 1398
تصویرسازی اشعارمحلی بیرجند با توجه به نقوش دست‎بافته‎های این منطقه
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و هفتم)
19 اسفند، 1398
هنر نمايشی از تغيير دائم است و در طول تاريخ همواره تغييرات كمی و كيفی فراوانی به خود ديده است. در اين ميان هنر شرقی هميشه به رمز و راز بسيار كه برگرفته از روحيه و نگاه خالقانش است، شهره بوده و از شاخص ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و چهارم)
19 اسفند، 1398
طرح ترنجیدر فرش‎بافی، ترنج از آغاز نشانه حوض و آبگیر بوده است و طرح بسیار رایج لچک –ترنج همان عرصه خانه‎های ایرانی است که در چهار جانب حوض مرکزی چهار باغچه قرار دارد.
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است