آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت پنجم (محرمات)

استاد علی فرد طراح قالی سبک قم

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت چهارم

استاد علی فرد طراح و نقاش فرش

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت دوم

استاد علی فرد طراح فرش قم

فرد در قالی

علی فرد طراح و نقاش فرش قم

طراحی و نقاشی فرش از نگاهی دیگر -قسمت اول

استاد علی فرد طراح و نقاش قالی قم

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است