منو
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
آموزش طراحی و نقاشی فرش جلسه پانزدهم (شناخت رنگها و نحوه آماده سازی آنها)
19 اسفند، 1398
منوچهر امیری طراح و نقاش فرش و مدرس گروه دانش آموختگان فرش
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
نیم نگاهی به بخشی از طرحهای محرابی رایج در قالیبافی ایران
19 اسفند، 1398
برگرفته از گروه تلگرامی دانش آموختگان فرش ایران
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
آموزش طراحی و نقاشی فرش جلسه یازدهم
19 اسفند، 1398
منوچهر امیری طراح و نقاش فرش
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
آموزش طراحی سنتی قسمت چهاردهم
19 اسفند، 1398
جواد براتی طراح و مدرس فرش
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است