آموزش طراحی و نقاشی فرش جلسه پانزدهم (شناخت رنگها و نحوه آماده سازی آنها)

منوچهر امیری طراح و نقاش فرش و مدرس گروه دانش آموختگان فرش

نیم نگاهی به بخشی از طرحهای محرابی رایج در قالیبافی ایران

برگرفته از گروه تلگرامی دانش آموختگان فرش ایران

آموزش طراحی و نقاشی فرش جلسه یازدهم

منوچهر امیری طراح و نقاش فرش

آموزش طراحی سنتی قسمت چهاردهم

جواد براتی طراح و مدرس فرش

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است