طراحی سنتی قسمت پنجم آموزش طراحی غنچه ها

این جلسه در خصوص غنچه ها صحبت میکنیم

طراحی سنتی قسمت چهارم (ادامه ترسیم برگهای کنگره ای)

مانند کنگره ای یکی ای میتوان ان حالت را به چند تایی هم بسط داد

آموزش طراحی سنتی قسمت دوم (طراحی برگ بادامی)

به نظر بنده اگر کسی برگ بادامی رو خوب یاد بگیرد در ترسیم سایر نقوش خیلی موفق خواهد بود

شیوه طراحی گل پروانه ای

گل پروانه ای در یک قالی پنج ضلعی باید جا بگیرد .فرمی سنتی که تمامی اساتید به ان پایبند بوده اند. اما جور دیگری هم میشود به ان نگاه کرد

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است