مارپیچ ها در طراحی فرش ایران

قوس حلزونی ارشمیدس(فرم مبنا در آرایه ختایی و اسلیمی)

تقسیم بندی نقوش دستبافت ها

در تقسیم بندی طرح های دستبافت ها دسته بندی های مختلفی وجود دارد تا بتوان طرح های مختلف مورد استفاده در این حوزه را در قالب های مختلف دسته بندی کرد.این تقسیم بندی ها میتوانند در قالب ساختاری،محتوایی و یا فرمی مورد بحث قرار بگیرند.

نقوش گياهی اسليمی و ختايی

بررسی نقوش گياهی اسليمی و ختايی در هنر ایران

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است