منو
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
مارپیچ ها در طراحی فرش ایران
19 اسفند، 1398
قوس حلزونی ارشمیدس(فرم مبنا در آرایه ختایی و اسلیمی)
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نقوش و طرح های فرش
تقسیم بندی نقوش دستبافت ها
19 اسفند، 1398
در تقسیم بندی طرح های دستبافت ها دسته بندی های مختلفی وجود دارد تا بتوان طرح های مختلف مورد استفاده در این حوزه را در قالب های مختلف دسته بندی کرد.این تقسیم بندی ها میتوانند در قالب ساختاری،محتوایی و ...
ادامه مطلب
نقوش گياهی اسليمی و ختايی
نقوش و طرح های فرش
نقوش گياهی اسليمی و ختايی
19 اسفند، 1398
بررسی نقوش گياهی اسليمی و ختايی در هنر ایران
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است