نگاهی به ترنج در قالی (قسمت دوازدهم)

معرفي فرشهاي لچك ترنج دار باستاني

نگاهی به ترنج در قالی (قسمت یازدهم)

انواع نقشمايه هاي لچك و ترنج

آشنایی با گلیم (قسمت پنجم)

انواع گلیم و بافت آن

آشنایی با گلیم (قسمت چهار)

ابزار و وسایل کار گلیم

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است