تذهیب و خط در نقش قالی

تذهیب و نقش قالی در حقیقت دو هنر وابسته و متکی به یکدیگر هستند که پیدایش آنها به گذشته های دور بر می گردد و اوج اعتبار آنها در عهد صفویه و کمی جلوتر یعنی در زمان سلطنت تیموریان بوده است .

اصطلاح لچک و ترنج

در بیشتر فرش های ایران نقش لچک و ترنج دیده می شود . به طور معمول نقش ترنج در وسط فرش قرار دارد و شکل آن ممکن است دایره ، بیضی ، لوزی و یا چند پره باشد .

نقش قالی

یکی از عوامل با اهمیت و در خور توجه که شهرت قالی های این سرزمین را جهانگیر کرده است نقش های دلپذیر و طرح های بی مانند و متنوع آنهاست . هر تخته فرش ایرانی دارای نقش مختص به خود است به گونه ای که صدها و هزاران طرح دلفریب را در مجموعه فرش های ایرانی می توان یافت که هر کدام از آنها در نوع خود در کمال زیبایی و تنوع رنگی هستند.

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است