چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیست و سوم

مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش

سوال:مهمترین گروههای فرش شیروان از نظر طرح و نقش کدامند؟

جواب:شماخا؛مارازا،کیوردمیر؛کازی ماکومد

سوال:دو منطقه مهم فرشبافی باکو؟

جواب:شبه جزیره آپشرون و ناحیه خیزی

سوال:ایت لیق ترکمن؟

جواب؟دستبافته ای که بر روی متوفی کشیده می شود

سوال:اسمالیق ترکمن؟

جواب:جامه دان بافته شده

سوال:اجاق باشی؟

جواب:فرشی که اطراف اجاق یا تنور داخل چادر را می پوشاند

سوال:اوک باشی یا اوق باشی؟

دستبافته ای کیسه ای شکل برای حمل چوبهای تاق الاچیق

سوال:نمازلیق؟

جواب:سجاده و جا نمازی

سوال:نمازلیق؟

جواب:سجاده و جا نمازی

سوال:خالیق؟

جواب:قطعه ای برای تزیین جلوی سینه شتر یا تزیین درب ورودی

سوال:چرلیک؟

جواب:روکش زین اسب

سوال:قارچین؟

جواب:پشتی


درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است