منو
کسب و کار

مفهوم خوشه فرش و نگاهی به عملکرد خوشه فرش استان خراسان شمالی (قسمت آخر)

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

 


منبع: مهندس حسینی پور مدیر توسعه شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است