منو
کسب و کار

رضا ذوقی نسب یکی از دانش آموختگان موفق فرش و کار آفرین

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh


منبع: رضا ذوقی نسب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است