منو
اخبار فرش

بالاخره وزیر یادش آمد که مرکزی بنام مرکز ملی فرش هم هست!!

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

عبدالله احراری

در اخرین روز کاری هفته قبل و شاید در آخرین ماههای صدارت نعمت زاده وزیر وزارت صنعت و معدن و تجارت میهمان مرکز ملی فرش شد و خلاصه یادش امد که هنری ملی و فراگیر که نام کشور ایران در جهان با فرش عجین است تحت مسئولیت ایشان است !

با توجه به ارتباط بسیار نزدیکی که رییس مرکز با رسانه های گروهی دارد اخبار و گزارشهای متعددی از دیدار وزیر از مرکز ملی فرش با تیترها و عناوین مختلف در رسانه های گروهی منتشر شد .
یکی از عناوین پرطمطراق خبر افزایش 90 درصدی صدور فرش به امریکا بود !!کیست که نداند که سال قبل صدور فرش ایرانی به امریکا ممنوع بوده و صدور مجدد فرش ایرانی به امریکا در سال 96 بعنوان سال پایه محسوب شده  و صادرات مجدد فرش ایرانی به امریکا هیچ ربطی به فعالیتهای وزارت صنعت و معدن و تجارت ندارد چرا که در کل حجم صادرات فرش ایرانی بخصوص از نظر ریالی تغییر ملموسی نداشته است  و اگر برجامی در کار نبود و گشایشی در بازار آمریکا اتفاق نمی افتاد کما اینکه هم اکنون شاهد کاهش 20 درصدی ارزش ریالی فرش صادراتی ایران بودیم!
موضوع دیگر که در رسانه ها از دیدار وزیر منعکس شد رونمایی از سند راهبردی فرش ایران بود آن هم در آخرین ماههای کاری دولت یازدهم!!!
تا آن جا که  اطلاع دارم در تدوین این سند تعامل اندکی با فعالان فرش بعمل آمده و چون برخواسته از متن فرش نیست ضمن اینکه قطعا دارای نارساییهایی خواهد بود نوشداروی پس از مرگ سهراب بوده و معلوم نیست که دولت بعدی در کدام قفسه آن را به بایگانی بسپارد !!!
وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت در باقی آمور نیز به بیان راهکارهایی پرداخت که خود میداند بیان این راهکارها عمدتا همیشه مدنظر خود فعالان فرش بوده و هست!
جناب نعمت زاده کاش در جریان دیدارهای خود از مرکز ملی فرش کارنامه عملکردی خود به مرکز ملی فرش را بیان میکرد و از عزیزان مرکز توضیح می خواست که در ازای این امکانات معنوی و مادی شماها چه کرده اید و خروجی آن چیست؟جناب رییس مرکز و حضرات معاونین و عالجنابان مشاورین عدیده چه کرده اید  برای فرش دستباف ؟؟؟؟
اما از ان جا که نه وزیر اقدام خاصی برای فرش انجام داده و نه مرکز به دلایل مختلف نتوانسته تحرکی داشته باشه لذا در این بازدیدها نیز کاری است تشریفات و تعارفات بر همه چیز می چربد و بار تبلیغی آن گوش فلک را کر نموده و برخی موارد آن خنده تلخ جامعه فرش را بر لب دارد که اخر چرا این عزیزان با ما اینگونه برخورد می نمایند بابا باور کنید جامعه فرش می بیند و می شنود و قدرت تحلیل دارد و ......
بگذریم جناب وزیر بدانید و آگاه باشید:
خطر ورشکستگی اغلب تولید کنندگان فرش را تهدید می کند و ....
بیمه قالیبافان تقریبا از اوایل صدرات شما متوقف و همچنان مسدود است و .... 
مواد اولیه قالیبافی همچنان زوند صعودی قیمت و کاهش کیفیت وارد....
اعتبارات فرش همانند گوشت قربانی در وزارت متبوع شما تقسیم شده و حتی در داخل وزارت تابعه شما هماهنگی خاصی برای انجام امور فرش نبوده و نیست
سند راهبردی و راهبری که رونمایی فرمودین حاصل تراوش فکری عزیزانی است که در نسخه های قبلی ایشان هم برای فرش نتیجه ای نداده و متکی بر ارای احاد جامعه فرش و حتی تشکلهای محوری فرش نیست!
با این همه از اینکه در اخرین ماههای صدارت یادی از فرش نمودین سپاس!!


منبع: عبدالله احراری

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است