منو
اخبار فرش

انتظارات جامعه فرش ایران از دولت دوازدهم!

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

عبدالله احراری

حقیقت تلخی است که همگی دولتهای قبل به فرش دستباف توجه کافی نداشته و تنها در مقاطعی فرش برای دولتها عزیز شده که درآمدهای نفتی کشور کاهش داشته و دولت به درآمد ارزی و توسعه صادرات غیرنفتی توجه داشته است
بخش عمده مطالبات جامعه فرش از دولت دوازدهم  همان خواسته هایی است که سایر فعالان اقتصادی دارند.شفاف سازی قوانین و مقررات و بروز کردن آیین نامه های اجرایی و حدف کلیه مقرراتی که مخل کسب و کار است و در مجموع بستر سازی فضای مناسب برای توسعه کسب و کار یکی از مهمترین مطالبات جامعه فرش دستباف از دولت دوازدهم است.هنوز هم متاسفانه سرمایه گذار بخش خصوصی در بخشهای مختلف فرش دستباف این احساس را ندارد که در فرش دستباف دستگاههای اجرایی دولتی همراه و یاور او نبوده و بسیاری از قوانین و مقررات را مغایر با توسعه فضای کسب و کار می بیند.
جامعه فرش دستباف انتظار دارد دولت دوازدهم از درامدهای نفتی بعنوان سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی و توسعه فضای کسب و کار استفاده نماید متاسفانه هم اکنون بخش عمده ای از درآمدهای نفتی بعنوان هزینه های روزمره و یا یارانه عملا کارکردی ضد کسب و کار پیدا نموده و نهایتا باعث گردیده که بخش خصوصی هر چه تلاش نموده نتوانسته در بازارهای جهانی قدرت رقابتی خود را حفظ نماید و از طرف دیگر جامعه فرش هر روز احساس نماید که نسبت به دیروز خود فقیر تر شده و نهایتا جامعه فرش دستباف روز بروز کوچکتر شده است!
فعالان فرش دستباف انتظار دارند دولت دوازدهم بجای پرداخت یارانه و پول مفت و دیگر سیاستهای پوپولیستی تمامی منابع خود را در راستای ایجاد فضای مناسب کسب و کار صرف نماید تا بنگاههای تولیدی و خدماتی با ظرفیت کامل و با شادابی و امیدواری کار و تلاش نموده هم خود سود کافی داشته باشند و هم در تامین هزینه های دولت سهمی داشته باشند.
یکی از مهمترین مواردی که باعث شده صادرات غیر نفتی و بویژه فرش در بازارهای جهانی هر روز حضور کمرنگتری پیدا کند تلاش همه دولتهای قبل بر تثبیت نرخ ارز با استفاده از دلارهای نفتی بوده است نتیجه نهایی این اقدام این بوده که فرش دستباف ایران نتواند از نظر قیمت در بازار جهانی رقابت نماید و مزیت رقابتی خود را از دست دهد و از طرف دیگر فعالان فرش نتوانند دستمزد کافی به بافندگان فرش پرداخت نمایند.از طرف دیگر همه فعالان فرش بر این اعتقاد هستن که پرداخت یارانه به مردم عملا بسیاری از بافندگان را از جریان تولید فرش خارج نمود و نتیجه نهایی این اقدام افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی منجمله فرش دستباف گردید اصلاح اساسی این رویکرد اشتباه و تخصیص منابع به فرآیند تولید از دیگر مطالبات جامعه فرش دستباف از دولت دوازدهم است
ادامه دارد


منبع: عبدالله احراری

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است