منو
اساتید فرش

منتخبی از شاهکارهای گلیم هرسین کرمانشاه حاصل تلاش هنری استاد فیروز ناصری هرسینی

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh


منبع: فیروز ناصری هرسینی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است