منو
اساتید فرش

نیم نگاهی به آثار دکتر کریم میرزایی در حوزه طراحی و نقاشی فرش دستباف!

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

قسمتی از لچک برای قالی 9 متری فرش اردکان.

سرترنج برای قالی 9 متری اردکان

فیل گوش با نقوش هندسی که با اسلیمی و گل بابونه تزیین شده است

بخشی از "قالی سلطانیه" زنجان، طرح و نقش کریم میرزایی

پرنده ی گلگون

پرنده ی گلگون

"قالی ماهی درهم زنگینه" زنجان، طرح و نقش کریم میرزایی

برگ سوزنی و نیم گل شاه عباسی سوار بر پشت برگ

.

قسمتی از متن برای قالی 9 متری اردکان

قسمتی از طرح یک فرش 6 متری با زمینه کرم، 35 رج به نام "گلهای فرشته وش" اثر کریم میرزایی به سفارشِ (شرکت قالی دستبافت گلنشان تبریز)

طرح اولیه و مدادی برای قالی "گلهای فرشته وش"

قسمتی از طرح مدادی برای قالیِ موسوم به "پازران اردکان". طرح: کریم میرزایی

قسمتی از طرح مدادی برای قالی موسوم به "پازران اردکان". طرح کریم میرزایی

قسمتی  از قالی موسوم به "تذهیب نگار" اندازه ذرع چارک، رجشمار 65، تمام ابریشم، اثر کریم میرزایی.

تاج قالی "تذهیب نگار". اثر: کریم میرزایی

ترنج سهرورد. اثر: کریم میرزایی

زمینه قالی موسوم به "تذهیب نگار" اثر: کریم میرزایی.

منظومه شمسی با ترنج چرخان

قاب نا متقارن دور ترنج (کریم میرزایی)

طراحی آزاد  با استفاده از گل های ختایی و برگهای کنگره دار

طراحی آزاد یک گل کنگره دار


منبع: دکتر کریم میرزایی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است