منو
اساتید فرش

نفایس گلیم هرسین کرمانشاه حاصل تلاش استاد فیروز ناصری هرسینی قسمت دوم

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

یکی ازقدیمی ترین گلیم هرسین قدمت بیش از 150سال

ترکیب رنگ جدید

کارتلفیقی

قدیمیترین آثارباستانی هرسین گوردخمه اسحقوند


منبع: فیروز ناصری هرسینی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است