منو
کسب و کار

عوامل موثر در قیمت گذاری فرش قسمت ششم

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

سعید احباب فعال فرش تبریز

در  بدو امر قسمتهای قبلی را مروری داشته باشیم:

مبنای اطلاعات ارایه شده ذیل متکی به  تجربه وشهود  تجار با تجربه محلی  و تلفیقی از اطلاعات و مباحث زیبا شناختی  و مسایل فنی میباشد

در قسمت اول مهمترین فاکتورهای تاثیر گذار به شرح زیر مشروحا مورد بررسی قرار گرفت:

1 _محل بافت و منطقه ( نوع و شیوه بافت منطقه ای)

2_-رجشمار فرش

3_ نوع چله فرش

4_طرح و نوع طراحی فرش

5_ پر کاری و سادگی, اصالت و ظرافت بافت

6_ علاوه بر نوع چله فرش نوع مصالح بکار رفته در متن فرش

7 _کیفیت مصالح بکار رفته

8 _نوع رنگرزی خامه شامل روش رنگرزی و نوع رنگ که شامل طبیعی و شیمیایی

9 _ابعاد قالی که در اصل واضح ترین فاکتور درقیمت

10 _سلیقه و کیفیت بافت

11_ هارمونی و تناسب رنگها

12 _ بازار پسندی یک طرح

13_ عیوب وسالم بودن و اشکالات فرش

14– فراوانی یا بقولی تعادل عرضه و تقا ضا برای یک طرح یا یک سایز قالی

فرش بعلت هویت هنری و فرهنگی خود  و ضرورت بیان  این نکته  که یک کار هنری برجسته  , به هیچ عنوان  نمیتواند شامل یک تعیین ارزش و قیمت  مشخص و ثابتی  باشد  که  ( هنر یک  ارزش بی انتهاست )

قابل ذکر است  تعیین*  قیمت دقیق فرش  * بصورت  بصری وتجربی  باتوجه به شرایط  مکانی , زمانی و اقتصادی  مقدور میباشد


نوع بافت مناطق


کیفیت مصالح


کیقیت در رج های پایین رنگ گیاهی  و پشم دست ریس

تکرار مباحث که حایز اهمیت میباشند

سایز شاخص  واضح بارز  برای تعیین  قیمت  عنوان میگردد که نکته مهم دراین بخش کاهش قیمت  در واحد متر مربع در  ابعاد کوچک و افزایش هزینه تولید در ابعاد بزرگ است که میتواند متاثر از هزینه  مکان بافت , راکدماندن زمانی  سرمایه  , بافت متمرکز  و یا تک بافی که در ابعاد کوچک هزینه راکاهش و ابعاد بزرگ  با تولید کارگاهی موجب افزایش ان  میباشد

د رتعیین قیمت , فرشهای تک بعلت  فوق مبلغ پایین تر از نمونه مشابه بصورت جفت  میباشد  و بدون در نظر گرفتن  کثرت موجودی و تقاضای  بازار معمولا میتوانید قیمت جفت 6متری را با 12 متری  برابر تلقی کنید که این امر در ابعاد دیگر نیز صادق است همانند جفت 9متری با3.5در 5 و جفت 3در4  با 24 متری

در برخی مقاطع زمانی رنگ قالی بعلت بازار پسندی بیشتر یک رنگ  توانسته قیمت را تحت تاثیر قرار دهد


ماهیان چرخان از بن‌مایه‌های بسیار ماندگار هنر ایران، از دورانهای پیشین تا امروز، بارها بر روی سفالینه‌ها و ظروف فلزی هم  تصویر شده‌اند. و از زیباترین نقش‌مایه‌های قالی ایرانی همین  طرح ماهی در هم است

ارزش مساحت قالی بصورت مترمربع  در شکل های مختلف حائز اهمیت بوده وقابل مقایسه و برابرنمیباشد و تحت تاثیر بازارپسندی ,کثرت موجودی بازار و تقاضا میباشد

مثلا میتوان گفت دربرخی موارد همواره قیمت قالی بشکل مربع با شکل دایره آن که تشابه نسبی داشته و باوجود متراز کم دایره بعلت سختی بافت,مهارت بافنده وهمزمانی بافت , قیمت گذاری میتواند یکسان باشد حتی در صورت کمیابی در مقاطع زمانی بیشتر نیز مشاهده شده است . بعنوان نمونه قیمت قالی دایره 3در3 تقریبا میتواند با 2.5در 3.5 ویا 3در3 مربع  درهمان طرح ورج وکیفیت ومقطع زمانی با در نظرگرفتن موجودی بازار حدودا برابر ویا با اختلاف کم قیمت  تلقی شود . درصورت افزایش عرضه کاهش قیمت دیده میشود.


دایره 2در2 چله نخ گل ابریشم با توجه به برابری تقریبی با مساحت قالیجه هم کیفیت قیمتی بیشتر در واحد سطح دارد

هزینه آماده سازی قالی شامل شور, دارکشی, شیرازه, دوگره و چرم اطراف قالی باید در موقع قیمت گذاری در فرشهای شسته و اماده لحاظ شود که بسته به کیفیت ان متغییر میباشد

سخن گفتن درحوزه قیمت گذاری فرش بصورت تئوری بدون داشتن نمونه واقعی  و لمس فیزیکی وحس زیبا شناختی یک قالی به جهت هویت هنری و فرهنگی ان  با مشکل مواجه است  وبحث ارزشیابی مجازی یک هنر شاید موجب ایجاد ابهامات گردد

لذا تلاش اینجانب در جهت کمتر کردن این فاصله با تصاویر بوده  که مطمنا  نمیتواند جای نمونه اصلی را پر کرده و کوششی است در جهت تفهیم  بهتر مطالب ارایه شده در فضای مجازی.


کیفیت شامل  طرح ,مصالح ,رنگ آمیزی ,و در کل زیبای یک هنر در این نمونه به وضوح مشهود است

از عوامل موثر بر روی ارزش کالا نحوه ارائه وبه مفهومی بازاریابی  آن میباشد، علی الخصوص در مورد کارهای هنری و فرهنگی این فاکتور نقش خود را بیشتر ایفا میکند

یک کار هنری بایستی در شرایط خوب و ایده آل برای مخاطب عرضه گردد این امر در فروشهای خرد و کلان موثر میباشد

اثر بخشی این شاخص در فرش دستبافت بعنوان یک کالای فرهنگی و هنری بیشتر قابل شهود است و نحوه ارایه آن کاملا ارزش این محصول را تغییر میدهد بعنوان مثال بعضی برندهای هنری با کنترل تیراز تولید طرحهای خاص و ارایه محصول بصورت فروش در جایگاهای محدود  باعث عدم افزایش طرح های مشابه (کپی کاری) و کنترل قیمت به میل خود میشوند


قالی 6 متراثری از استاد اعلاباف

نتیجه گیری از این فاکتور حاصل همپوشانی کیفیت و برند تولیدات است. 
در این حالت، قیمت گذاری  بیشتردر کنترل ارائه دهنده محصول خواهد بود

یکی از قوانین کلی که در تجارت وجود دارد عبارت است :هنگامی که ارائه دهنده محصول خود را با عزت و آشنایی به روش های بازاریابی به مصرف کننده و خریدار عمده ارائه میدهد، متعاقبا تاثیر مخاطب در تعیین ارزش محصول، کمرنگتر میشود و در جایگاه دوم قرار میگیرد. اگر تولیدات  به صورت خارج از عرف تجارتی به فروشگاه ها و مصرف کننده  ارائه گردد،  کثرت محصول و ارائه دهندگان میتواند  منجر به نزول جایگاه و ارزش کار هنری  و در نتیجه، کاهش ارزش واقعی فرش گردد

در ادامه ارایه نمونه هایی ازتصاویر  فرش آذربایجان (تبریز) با مشخصات فنی  میتواند درتفهیم اطلاعات فوق درمباحث گفتاری و عملی به علاقه مندان موثر باشد .

قالی  هریس بافت تبریز  رنگ شیمیای سایز2  در3  جفت اکثر این قالی ها بصورت  جدا جدا بافته میشوند


قالی اطراف مهربان جفت سایز 6 متری هردو قالی فوق با رنگ شیمیای چله نخ و مصالح پشم تولید شده


تصویری از نزدیک قالی روستایی بافت


قالی دکوراتیو  6 متری  با رنگ گیاهی  و پشم با کیفیت کم رج وچله نخ


قالی دکوراتیو با رنگ گیاهی


قالی نقشه هریس سراسر  نو بافت مخصوص سلیقه های امروزی رنگ گیاهی و پشم با کیفیت


قالی 9متری چله نخ رج 30 آذرشهر


قالی 3در 4  رج 40 گل ابریشم و چله نخ


قالی ماهی 6 متری


نقشه کف ساده چله نخ سایز 1.5در1


6متری چله ابریشم گل ابریشم


9متری چله نخ رنگ شیمیای رج 50 نقشه سراسر


قالیچه چله ابریشم  گل ابریشم طرح استاد  تقی زاده


دایره 2در2 چله ابریشم حاشیه و ترنج ابریشم باکیفیت و زیبا


قالی 6 متری طرح استاد سالاری فوق العاده با کیفیت و زیبا رج 60 چله ابریشم گل ابریشم


قالی 6 متری طرح استاد سالاری فوق العاده با کیفیت و زیبا رج 60 چله ابریشم گل ابریشم

حدود قیمت فرش  هریس بافت تبریز 5 میلیون جفت  در فرشهای خود هریس این رقم متفاوت بوده و تا متر مربع 2 میلیون و بالاتر نیز  نیز میباشد

قالی اطراف جفتی6 تا 8 میلیون بسته به کیفیت پشم و بافت متغییر است وجفت 12 متری  تا 12 میلیون وبالاتر نیز موجود است البته متقابلا با پایین امدن کیفیت تا زیر 4  نیز وجود دارد

قالی های دکوراتیو از زیر یک میلیون  متر مربع رج در حدود 25 تا حدود 1.5  در بازار تبریز موجود هستند البته تمام مبالغ فوق در خصوص قالی نو میباشد

قالی  آذر شهر رج 30   سایز 9متری بسته به ابریشم و کیفیت پشم 7 تا 9 وجفت شش متری تا  4.5 تا 12 میلیون

40رج رایج  بسته به طرح و کیفیت  پشم و میزان ابریشم  در سایز 3در 4 حدوذ 25 تا 28 و در صورت چله ابریشم بودن مخصوصا در طرح  استادسالاری از 32 تا 48 موجود میباشد

قالی های کف ساده حتما قیمتی پایین تراز پر کارها دارند این ذرع ونیم 2.2 است البته قیمتهای پایینتر نیز  در فرشهای دیگر نیز وجود دارد

قالی طرح علیا  گل ابریشم بسته به کیفیت و طرح جدید و قدیم از 15 تا 17.5 در قالیهای دیگر و طرحهای متفاوت بسته به کف و حاشیه و ترنج میزان ابریشم  چله وبازار پسندی و از همه مهم تر کیفیت و طرح در رج 50 از 8 میلیوت تا 25


9 متری سراسر با برندی معروف کیفیت عالی

 

 

قسمت چهارم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13189

قسمت سوم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13076

قسمت دوم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13056

قسمت اول:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/12931


منبع: سعید احباب فعال فرش تبریز

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است