Ghalikadeh
آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت نهم

استاد علی فرد طراح و نقاش فرش سبک قم

دوستان عزیز دررابطه با فرش قم وسبک های مرسوم طراحی قم در هفته های گذشته توضیح داده شد هرچند کم وکوتاه ولی تقریبا طرح های مرسوم قم را دیدیم وبه اختصار شناختیم.از این هفته به امید خدا طراحی مقدماتی گل ها .برگ ها.شاخه ها .وگلهای خاص مثل گل شاه عباسی ومتعلقاتش ویا گلهای تخصصی مثل رز سایه دار هنری گل زنبق گل نرگس و...  را ونوع طراحی آن را خواهم گفت.

برای ابتدای طراحی پیش مقدمه را در این هفته عرض میکنم سپس از هفته آینده طراحی را شروع میکنم.

ابتدا آموزش شروع طراحی فرش

فرض کنید اولین مشتری به شما رجوع کرده

اولین سوالات برای طراحی

ابتدا باید از اندازه فرش با اطلاع شویم که این کار به دو شیوه انجام میشود .اول اینکه نقاش موظف است که ابعاد کار را از کارفرما بگیرد ودر آن اندازه وخونه شمار کار کند که در قم اندازه با خانه های ۱۰پیکسلی گفته میشود مثلا پشتی را ۶۰در۹۰ خانه میکشند ولی در مناطق دیگر کشور همین اندازه را ۶۰۰در۹۰۰پیکسل یاد میکنند ویا درشهرهای آذربایجان با رج شمار حساب میکنند.بگذریم اندازه ودقت در آن به این دلیل مهم است که ممکن است کارفرما که در قم به اوستاد کار یا تولیدی نامیده میشود چله کار موردنظر را زده باشد وکم وزیادی در طراحی باعث مشکل میشود.یا اینکه تولیدی اندازه را به نقاش واگذارمیکند.که مرسوم بازار محاسبه شود.

پس از اندازه نقشه نوع طرح کار  اهمیت بالایی دارد که این نیز به دوصورت است یا تولیدی طرح خاصی را درخواست میکند که دراغلب اوقات هرتولیدی که صاحب سبک باشد پیش طرح کارش مشخص است مثلا برای جناب رجبیان از پیش واضح است که محتوای کار وبیس کار گل رز وگل ریز میباشد.ویا جناب جمشیدی مشخصا کارتخت جمشیدکه سبک ایشان است میخواهد فقط با اسکلت جدید و بندوبار جدید .ویا اگر تولیدی صاحب سبک نباشد به نقاش محول میشود که طرح زیبا وجدیدی را برای آن تولیدی طراحی کند.

پس از مشخص شدن ابعاد کار ونوع طرح نقاش شروع به طراحی میکند .در گذشته منابع وماخذ زیادی برای طراحی وجود نداشت وهنرمندان باتکیه به هنرفردی ودیده ها وذوق هنری خویش کار را طراحی میکردند.ولی در زمان کنونی اینترنت ورسانه های اجتماعی به کمک هر کاری آماده است هرچند در بعضی موارد برای کار طراحی مضر است ولی با مطالعه درست ومنطقی میتوانیم با دست پر کار را شروع کنیم.

این پیش مقدمه را برای دانش جویان عرض کردم چون دوستان همه واقف به این چندمورد هستند .

ازهفته آینده انشاالله با طراحی گل های شاه عباسی و لوتوس ها و اژدرهای اسلیمی وگلهای الحاقی وبرگ وبار مربوط به شاه عباسی شروع میکنیم وهرجلسه گلهای مربوط به یکی از سبکها را آموزش خواهم داد که ابتدا گلهای خاص وسبک های معروف وپس از آن گلهای وحشی وفرنگ ودر آخر فاکتورهای مرتبط به سبکهای فرش قم را مرور میکنیم.

 

 

قسمت هشتم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13462

 

قسمت هفتم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13367

قسمت ششم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13324

قسمت پنجم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13259

قسمت چهارم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13204

قسمت سوم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13133

قسمت دوم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13091

قسمت اول:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13011

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است