منو
کسب و کار

بازاریابی قالی قسمت پنجم(اصول و فنون مذاکره)

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

مهندس حسین بید آبادی صادر کننده قالی دستباف

 

قسمت چهارم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13534

قسمت سوم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13376

قسمت دوم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13339

قسمت اول:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13277


منبع: مهندس حسین بید آبادی صادر کننده قالی دستباف

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است