منو
رنگ و رنگرزی

بهترین روش تهیه برخی رنگزاهای طبیعی(پوست گردو،پوست انار؛برگ مو،سماق،زرشک و ....)

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

سید عباس سجادی

پوست انار اگر بعد از چیده شدن از درخت و استفاده از دانه آن بدین شکل خشک شود عالی است .پوست ها را در سبد های پلاستیکی مشبک و فقط یک لایه قرار بدهیم و یک بار داخل آب فرو برده بیرون بیاوریم بگذاریم آب از خلال پوستها خارج شود اینکار با تکان دادن سبد حاوی پوست سریعتر انجام میشود سپس ظرفها را در چند ردیف که فاصله شان در همه طرف 30 سانتیمتر و اصطلاحا بادخور داشته چیدمان میکنیم .مکان باید مسقف باشد .در مورد پوست گردو متاسفانه دستگاههایی که پوست را جدا میکنند آسیب جدی به پوسته میزنند .پوست گردویی که بصورت سنتی از گردو جدا شده را میتوان زیر درخت گردو بصورت نوار یک لایه با زیراندازی مثل گونی پهن کرده و خشک نمود .باران از کیفیت پوست گردو میکاهد خاصه بارانهای اسیدی!

برگ درخت انگور هم روش خاصی دارد
برگ باید هرس شود نه آنکه پائیز آنرا از درخت جدا کند .برگ درخت انگور را حتما زیر سایه خشک کنید در کیفیت تاثیر زیادی دارد.برگ هرس شده زنده است و تا لحظه جدا شدن از درخت تغذیه میکرده لذا ماده رنگ بهتری دارد

در مورد سماق قضیه جالب تر است پدر بزرگهایم وقتی سماق هنوز چند روزی تا رسیدن کامل وقت داشت آنرا قیچی کرده در اتاق و میان پارچه کرباسی آنرا خشک میکردند

عمل آوردن غوره هم کمی حوصله می خواهد .باید هفت روز قبل از چیدن غوره درخت آب سیر بخورد .غوره ها را چیده و پشت پنجره ای که آفتاب خور است آنرا خشک کنید

در مورد زرشک هم اگر نوع وحشی آن را تهیه میکنید حتما میوه را با دم آن خشک کنید وگرنه تاثیر آن کم خواهد شد .زرشک یکی از بی بدیل ترین گیاهان برای بنفش سلطنتی در حضور زاج است


منبع: سید عباس سجادی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است