منو
رنگ و رنگرزی

شناخت مواد رنگزا قسمت اول

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

دکتر خواجه مهریزی

مواد رنگزا را با توجه به ساختار شیمیایی و کاربرد تقسیم بندی می کنند و شناخت کامل از نوع لیف و رنگزا ما را به بهترین نتیجه هدایت می کند

امروز میشود با توجه به فام، عمق و خلوص هم رنگزای مناسب برای فرش را انتخاب کرد
مثلا رنگزاهای طبیعی با ساختار انتراکینون را میشه از انها ثبات نوری خوب انتظار داشت و فام های ابی را از انها می توان انتظار داشت در صورتیکه رنگها با ساختار مونو ازو فام های زرد، نارنجی و قرمز را انتظار داریم ساختار دی ازو فام های شما را سیرتر و مات تر خواهد کرد و سرعت رنگرزی را کندتر.

هر چند در رنگزاهای طبیعی انتخاب دندانه بسیاری از این بحث ها را تغییر جدی ایجاد می کند و می توانند علاوه بر تغییر فام، عمق کالا هم تحت تاثیر قرار گیرد

اما یک رنگرز ماهر باید بداند در کنار استفاده از رنگزای مناسب دیگر مواد کمکی موجود در حمام را به چه میزان مصرف کند
دندانه را با توجه به مقدار عمق مورد نظر بهتره بین ۱-۵% استفاده کنه بیشتر از اون باعث هدررفت دندانه در پساب میشه

اگر حتی المقدور به جای اسیداستیک از اسیدفرمیک استفاده شود BODکمتر وارد پساب می شود و الایندگی پساب کاهش می یابد
دندانه کروم و مس نسبتا الایندگی پساب بیشتری نسبت به سایر دندانه ها دارند

یک تحقیقی که اخیرا با دانشجوی ارشد اردکان جناب اقای مهران توانا انجام دادیم این موضوع را تایید کرد

اگرچه خود رنگزاها الایندگی BODو COD کمی دارند اما سایر مواد موجود در حمام انها مانند انواع دندانه ها و اسیدها این الایندگی را تشدید می کند و در بعضی مواقع از رنگزاهای شیمیایی بیشتر می شود


منبع: دکتر خواجه مهریزی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است