منو
نمایشگاه ها و همایش ها

اولین گزارش تصویری از دموتکس 2018

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

مهندس حسین بیدآبادی


منبع: مهندس حسین بیدآبادی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است