منو
اخبار فرش

دکتر سونیا خضرایی در چهاردهمین نمایشگاه تخصصی فرش فارس: بر جنازه فرش فارس چه کسی میگرید!

توسط Hamed
Ghalikadeh

دکتر سونیا خضرایی مدیر عامل اتحادیه تامین نیاز شرکت های تعاونی فرش و صنایع دستباف در تحلیل حضور تعاونگران و کسبه

آنچه امروز شاهدیم  انباشتی از رنگ ها و نقش مایه هایی است که شاید سالها و حتی همین روزها از دستان پینه بسته بافندگان به سوی هدفی برای توسعه یا پیشرفت و پس رفت اقتصاد در این هنر روانه شده است .
آیا می توان ازدحام حضور غرفه داران را تحلیلی برای نوید نفس های به شماره افتاده تاجران دانست؟
تعامل ها و تقابل های سیزدهمین نمایشگاه فرش سال گذشته با اولین روز افتتاحیه چهاردهمینش براستی ساده نیست و لیکن  بر جنازه فرش مهر است و عطوفت است که از پدران  و مادران و صاحبان نوپا و دیرپا نثار می شود برای هم و همسایگان غریبه. 
و آیا فروش و تنها فروش در پایان این ۶شب با آنکه رشد سی درصدی قیمت اجاره غرفه را در پی داشته ، می تواند لبخندی بر لبان مهمانان دور و نزدیک که در ساعات پایانی به جست و جوی سرپناه و مامنی برای استراحت در شریان های شیراز سپری میکنند نقش بسته شود!
حضور پرشور رقبای محلی در جامعه فرش تعاون اعم از روستایی و شهری و حضور ۴اتحادیه صنفی دیگر و گلایه های سرد و گرم  و عادتی برای حضور به صرف عرف پایانی خوش و عیدانه!  بدستشان رقم خواهد زد یا خیر؟
در تقابل ها سخن از بازار روسیه و امارات گرم است و ....
   عاملین و مجریان خصوصی که صحبت از تبلیغات و آمار جامع اطلاعاتی فرش به زبان ها رانده اند و وعده هایی که باز به تاراج رفت و گویا خیالی بیش نیست و افرادی که از دل بازار وکیل الرعایای شهر کهن شیراز در انتظارند تا باور شوند از آن سو که در سالهای بحرانی رکود فارس سر خم نکرده اند حال چه امکانات و چه مساعدت هایی نیاز است و چه کسی باید بتواند دست یاری یشان را باز به هم بسپارد و چه کسی باید روزهای زیبای درخشان فرش را با اطمینان خاطر قلبی هدیه کند.
صحبت از زبان جهانی فرش نیست بیشتر گلایه های درونی و بومی تازه اند و تازه وارد ها بی گلایه و جوان و امید وار بر جنازه فرش فارس فاتحه ای سرد و دیگری اشکی و آن دورتر شاید فردی بی تفاوت وانمود میکند درونش هنوز اغناست و شاید یکی هست که امید دارد جان سرما زده فرش قشقایی فارس به بهاری تازه شود .
۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ شیراز #شهرک گلستان #مرکز نمایشگاه بین المللی فرش فارس
تنظیم :مرادی

 


منبع: دکتر سونیا خضرایی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است