منو
موزه های فرش

فرشهای دوره صفوی موزه فرش ایران

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

راضیه رجبی


منبع: راضیه رجبی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است