Ghalikadeh
ناگفته های فرش بختیاری قسمت اول

علی حیدری رنگرز و تولیدکننده فرش در استان چهار محال و بختیاری

شناخت فرشهای قدیمی را نزد پدر وبرادروعموها فرا گرفتم .حدودا سی سال است که به تولید فرش ورنگرزی گیاهی مشغول هستم

با موضوع  فرش بختیاری در خدمت هستم.

امسال نمایشگاه تهران واصفهان فرش بختیار.قشقایی.بیجار.از متری یک میلیون وپانصد تا دو میلیون فروش رفت ودر نیمه دوم سال بازار بسیار خوبی داشت
به گفته تولید کنندگان فرش.اگر تولید صدرصد سود داشته باشد .ان تولید توجیه اقتصادی دارد
تولید تمام شده امتر فرش با رج شمار حدودهفتصد هزار تومان می باشد
اگر فروش ان متری یک وچهارصد باشد
این تولید عالی است
ولی این فرش چه مشخصاتی باید داشته باشد؟
یک :رنگ گیاهی که توسط رنگرز خبره رنگ شده باشد
دو:پشم ومصالح خوب .یعنی خامه با الیاف بلند ریسیده شده باشد .بعدا روش ریس ورنگرزی را توضیح خواهم داد

سه:نقشه باید بازار یابی شود.چون نقشه در فروش خیلی تاثیر دارد

چهار:بافت ونظارت.چهارچوب قالی باید صاف وسالم باشد.یعنی طره.هاشیه.وزمینه سالم باشد.اگر فرشهای بختیاری و قشقایی رابا گره ترکی یا متقارن بافته شود خیلی بهتر است

تجربه نشان داده که پشم کهنه ومانده درانبار جذب رنگ وبراقیت خوبی ندارد
پشم بهاره بهترین پشم می باشد واگر در همان سال ریسیده شده ورنگ شود بهتر است

پشم را اگر خواستید با سیستم ولن بریسید.باید از کارخانه دار تقاضا کنید که از یک حلاجی استفاده کند .ودندانه های دیگمه را کم کند.

چرا به این علت که پشم خورد نشود .بدترین خامه برای بافت خامه ای است که طول الیاف ان کوتاه باشد .اینگونه فرشها در برابر جارو وشور مقاوم نیستند
روغن استفاده شده در ریس حتما باید حل شونده باشد.اگر با مایع صابون یا مول شیش ریسیده شود بسیار عالی می شود

وقتی خامه قالی وارد کارگاه رنگرزی شد.
باید با شور صحیح شسته شود.برای شور می توان از صابون مول ده وکربنات واب 50درجه با محیط قلیا یی مناسب استفاده کرده

برای رنگ قرمز از دو روش می شود استفاده کرد
روش سرد که دمای اب 30تا25درجه و
روش جوش که دما ی اب 80تا 90درجه است

برای روش سرد از  اب30تا25 درجه وروناس وجوهر لیمو استفاده می کنیم به این صورت که ابقچه پشم را با چهار کیلو روناس ودویست گرم جوهر لیمو در ظرفی جدا گانه مخلوط کرده وپشم را در ان قرار می دهیم وکامل زیرورو می کنیم .بعدا ان را در پاتیل قرار می دهیم .این کار را به تعداد بقچه ها تکرار می کنیم .وقتی کار تمام شد با پلاستیک روی ان را می پوشانیم وهر روز ان را هم می زنیم .تا یک هفته .این روش در قشقایها وبختیاریها در زمان قدیم  انجام می شده است

طبق تحقیقات میدانی بی بی سکینه تولید کننده مشهور هم به این روش عمل می کرده یکی از 6متری های این تولید کننده را از منزل احمد قلی خان خریداری کردم .رنگ بی نظیر بود .برای همین من این روش را دوست دارم

رنگرزی صورتی وقرمز به روش سرد بجای دوغ از جوهر لیمو استفاده  شد قبل از رنگ زاج جوش شد.تعداد بقچه زیاد بود برای جلو گیری از دو رنگ شدن از روش لایه استفاده کردم.تصاویر ان را ببینید

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است