منو
تاریخچه فرش

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(بخش چهاردهم)

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

مهمترین صادر کنندگان فرش دستباف جهان         طبق جدول وضعیت عمده ترین صادر کنندگان فرش را در بازار جهانی طی سالهای 1377-1347 نشان می دهیم. در طول 30سال سهم ایران از بازار جهانی فرش نوسان داشته است بجز در مقاطع خاصی مثل سال 73 نسبت به سال 42 این وضعیت نیز تداوم نداشته و به یکباره در سال 74 وضعیت نسبت به سال 72 بدتر شده است.

در مقابل با کاهش نقش ایران در بازار جهانی فرش وضعیت کشورهای هند، چین، نپال، پاکستان و... بطور قابل ملاحظه ای بهبود یافته است. با این وجود، مقام اول ایران در بازار جهانی فرش حفظ شده است، با این تفاوت که رقابت با سایر کشورها برای تداوم این مقام بسیار مشکل است.جدول 32- میزان صادرات کشورهای عمده صادر کننده فرش دستباف در بازار جهانی کل

سالهای 13247 تا 1377    واحد: میلیون دلار

سال

هند

چین

پاکستان

افغانستان

ترکیه

نپال

مراکش

مصر

تونس

ایران

1968

 

 

7

5

2

 

 

0

1

59

1969

 

 

9

6

2

 

 

0

5/1

59

1970

 

 

12

7

3

 

 

2

2

54

1971

 

 

15

8

4

 

 

4

3

76

1972

 

 

25

11

7

 

13

3

5

92

1973

 

 

31

15

14

 

6/19

2

6

104

1974

385/0

 

49

20

19

418/0

20

2

6

118

1975

314/0

 

54

17

17

605/0

28

4/3

9

106

1976

3

 

87

24

23

1

35

1/3

8

93

1977

48

 

103

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است