منو
اخبار فرش

تدوین و بازنگری سرفصل های دروس رشته فرش دستباف شاخه کاردانش

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

جلسه ای در تاریخ 98/8/14 در اتاق جلسات مرکز ملی فرش ایران با حضور معاونت تولید، مدیریت آموزش و نماینده دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش به منظور بازنگری در استانداردهای درسی رشته طراحی فرش دستباف تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران ، در این جلسه نماینده آموزش و پرورش جناب آقای شهرستانی توضیحاتی جهت اصلاح سرفصل های درسی بیان نمودند و پس از بحث و بررسی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی در بخش طراحی فرش مقرر شد بخش رنگرزی و بافت، مطابق با فرمت های آموزش و پرورش اصلاح و نهایتا به دفتر کاردانش ارسال شود.

افزوده می شود : درس های تخصصی شاخه کاردانش برای رشته طراحی فرش شامل عناوین  بافت مقدماتی فرش دستباف ،  نقاشی نقشه فرش دستباف ،طراحی نقوش سنتی فرش ، طراحی نقشه فرش و رنگرزی مقدماتی فرش بوده که عنوان جدید " طراحی فرش با استفاده از رایانه به سرفصل ها اضافه و برای هنرآموزان رشته طراحی فرش تدریس خواهد شد.


درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است