قالیکده پشتیبان فیلم حس پنهان

اين بار به سراغ سينما رفتيم و اين دو هنر را در هم آميخته تا قالى ايران را با هنر سينما جاودانه كنيم.

اين مراسم جهت تكريم از چند هنرمند فيلم حس پنهان با حمايت قاليكده صورت گرفت

مدير قاليكده - آقاى زمرديان - آقاى ابراهيم حاتمى كيا آقاى محمد رضا فروتن و اهداء تابلو فرش از سوى مدير قاليكده
اهداء تابلو فرش از سوى مدير قاليكده به خانم سارا خوئينى ها اهداء تابلو فرش از سوى مدير قاليكده به خانم مهتاب كرامتى
 
خانم ژاله علو مهمان ويژه مراسم اكران خصوصى فيلم حس پنهان  

 

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است