منو
اخبار قالیکده

قالیکده پشتیبان فیلم پسر تهرونى

توسط Hamed
30 تیر، 1395
قالیکده پشتیبان فیلم پسر تهرونى

همواره سعى مان بر آن بوده كه هر چه بيشتر هنر فرش را شناسانده و در جهت ارتقاى آن كوشا باشيم.

اين مراسم جهت تكريم از چند هنرمند فيلم پسر تهرونی با حمايت قاليكده صورت گرفت.

سارا خوئينيى ها - محمد رضا شريفى نيا - مجتبى رضوى مدير قاليكده محمد رضا شريفى نيا - سارا خوئينى ها - مجتبى رضوى مديريت قاليكده و عوامل فيلم
آقاى محمد رضا شريفى نيا سارا خوئيني ها در حال بازديد از وب سايت قاليكده
خانم سارا خوئينى ها آقايان خسرو امير صادقى و محمد رضا شريفى نيا
سارا خوئينى ها - مسعود بيات خسرو امير صادقى تهيه كننده فيلم پسر تهرونى
خانم سارا خوئينى ها و ديگر عوامل فيلم خانم سارا خوئينى ها - محمد صادق عمتى

 

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است