فراخوان همکاری در شرکت سهامی فرش ایران

شرکت سهامی فرش ایران در نظر دارد برای ردیف های شغلی ناظر فنی در شعب منتخب خود نیرو متخصص جذب کند

به اطلاع می رساند شرکت سهامی فرش ایران در نظر دارد برای ردیف های شغلی <<ناظر فنی>> در شعب منتخب خود (کاشان، نائین، اصفهان، کرمانشاه، گلپایگان، بیرجند، سنندج، مشهد یا بجنورد) نیروی انسانی متخصص و آشنا به امور فنی بافت به خدمت پذیرد، از این رو دانشجویان و دانش آموختگان توانا و کوشا که مایل به همکاری هستند می توانند به سایت شرکت به نشانی https://irancarpet.ir/form مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند.

مدیر عامل مجید محمدپناه

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است