منو
اخبار فرش

عشق روی دار قالی گل می دهد/ به امید روزهای بهتر

توسط razavi
19 آبان، 1399
عشق روی دار قالی گل می دهد/ به امید روزهای بهتر

به دار، چله، تار و پودِ قالیِ نیمه تمام خیال چشم دوخته امُ...

گوش سپرده ام به زمزمه ی دخترک نقشه خوان که می خواند

 

سبز بزن، پس آبی.......

 

سپید بزن ،پس گلی......

 

زرد بزن، پس ملی ......

 

این گونه است که گره به گره ،رنگ به رنگ

 

تو را می بافمُ...

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است