منو
نمایشگاه ها و همایش ها

نمایشگاه صنایع دستی در شیراز/تصاویر

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

نمایشگاه فرش و صنایع دستی در شیراز

امروز فردا را می سازیم

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است