منو
مرمت و شستشوی فرش

مرمت و رفوی فرش (قسمت اول)

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

چله کشی (تار کشی) پارگیهای وسیع

تار کشی قالی به روش بطلمه در قالی تخت
این روش وقتی استفاده می شود که سوزن در قالی فرو نرود و یا به دلیل کلفت چله نتوان آن را داخل سوزن کرد. اگر چله یا سوزن کلفت داخل قایل شود، قالی را پاره و از هم باز می کند. لازم است گفته شود که نخ بطلمه حکم رابط بین قالی و چله در حال کشیده شدن را داراست.
• وسایل مورد نیاز عبارتند از:
• سوزن  مناسب
• انبردست دم باریک
• درفش
• تخته شیب دار
• نخ چله مناسب
• چکش
.قیچی
.میخ

• طریقه تارکشی به روش بطلمه در قالی تخت و نیم لول :

 ابتدا قالی را به پشت زمین پهن کرده و تخته شیب دار را زیر قسمت سوراخ شده قالی قرار داده و4 طرف سوراخ را با میخ بر روی تخته شیب دار به صورت صاف و کشیده از هر طرف محکم می کنند. سپس، نزدیک اولین ردیفی که در نظر است تارکشی شود، به فاصله 5 سانتی متر از سوراخ به صورت عمودی میخی تعبیه کرده و سر چله را به آن گره می زنند و از طرفی سوزن همراه با نخ بطلمه را از یک ردیف قبل از سوراخ در قسمت سمت چپ، چند رج پایین تر از ردیف اول قبل از سوراخ وارد قالی می کنند و آن را در امتداد تارها حرکت نمی دهند و از رج قبل از سوراخ (از پایین) ان را در می آورند و نخ چله را که به دور میخ گره زده شده، کنار آن قرار داده و نخ بطلمه را به دور چله می پیچند و جاییفرو می کنند که سوزن از آن جا درامده است و سوزن را در چند رج قالی حرکت می دهند. سپس، سوزن را خارج و به صورت مورب وارد ردیف کناری کرده و در امتداد تار دوم سوزن را حرکت داده و دوباره از یک رج مانده به لبه قالی (از پایین) آن را خارج می کنند. از طرفی درست در بالای سوراخ یک ردیف مانده به سوراخ در قسمت سمت چپ در همین راستای گره های پایین، سوزن دیگری که با نخ همراه است، از چند رج بالاتر داخل قالی کرده در امتداد تار حرکت کرده و از یک رج مانده به لبه سوراخ از ردیف سمت چپ سوزن را خارج می کنند. سپس، چله را در راستای تار اول که خود قالی دارد، قرار داده و سوزن بالا را به دور آن پیچانده و سوزن را وارد ردیف کناری کرده، این کار را تا انتها ادامه می دهند.

مدرس: هادی پور جهان

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است