منو
مرمت و شستشوی فرش

گزارش مرمت (قسمت اول: سوزن دوزی)

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

این نوع سوزن دوزی در واشنگتون امریکا بافته میشود که بیشتر برای روی مبلمان و صندلی های تزیینی به کار میرود که البته حالت پردهای هم دارد که خیلی کم برای رومیزی و پرده تولید میشود .


روش بافت این نوع سوزن دوزی به شکل بخیهای پیچ دار میباشد یعنی بافت شبیه کوبلن است ولی با کمی متفاوت.
برای بافت از سوزن کوبلن استفاده میشود و مثل کوبلن بر روی پارچه ای شبکهای حالت بخیه مانند را ایجاد میکنند و قبل از این که سوزن را به صورد بخیه به ردیف بعدی منتقل کنند دور ستون پایینی پیچ میدهند و بعد از یک دور پیچ به ردیف بعد سوزن را منتقل میکنند.

روش مرمت
قبل هر کاری دور تا دور محل صدمه دیده را تمیز کرده و تمام پشم های از کار افتاده را خارج میکنیم.
و دور محل صدمه دیده را کنترل میکنیم برای پوسیدگی چون این نوع دست بافته ها به خاطر مصالحی که دارند زود میپویند و حتما باید کنترل شوند .
اگر پوسیدگی باشد به وسیله سوزن نازک و نخ پنبه ای با سورن کاری  دور محل صدمه دیده را محکم میکنیم به روش رفت و امد در راستای تا و پود.
بعد از استحکام دادن به دور  سوراخ سوزن را نخ کرده به اندازه سایز تار  چون اگر هم اندازا نباشد محل سوراخ نازکتر دیده شده و محل مرمت زود معلوم میشود پس اندازه تار خیلی مهم است.
تارها را جای گزین کرده و پود ها را نیز جایگزین میکنیم و نوبت به بافت میرسد که پشم استفاده برای بافت نیز حتما باید با جنس خود دست بافته هم سایز باشد که کار خوب دیده بشود.
مرمت کار های سوزن دوزی به نظر خیلی اسان میابد ولی نقش مهم وکلیدی در مرمت این چنین دست بافته ها پشم و تار به کار رفته است که باید هم سایز خود دست بافته باشد.

 


داوود گوهری

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است