گزارش تصویری از فرشهای کاخ موزه رامسر

گزارش تصویری


با تشکر از خانم فردوس ومیلاد دانش شکیب

عکاس: میلاد دانش شکیب کارشناس ارشد عمران

 

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است