قالى هاى پرنده در موزه وین

موزه هنر- صنعت وین در سال 1864م با نام «موزه هنرهای کاربردی اتریش» تاسیس شده و در سال1947 م به موزه سلطنتی «هنر- صنعت» اتریش تغییر نام داد. این موزه یکی از بزرگترین مجموعه های کلاسیک فرش جهان را در اختیار دارد که شامل قالی شکارگاه دوره شاه تهماسب صفوی نیز می شود.

قالی تمام ابریشم و زربافت شکارگاه وین با ابعاد 687 در 331 سانتی متر با رجشمار حدود 84 از قالى هاى نامدار اين موزه است. عمده قالی های در اختیار این موزه از مجموعه سلطنتی امپراطوری 700 ساله هابسبورگ به این موزه اهدا شده است.
بخشی از مجموعه غنی قالی های در اختیار این موزه در سالن اختصاصی فرش که در سال 2014 با طراحی هنرمندی از ترکیه و با مفهوم شرقی «قالی پرنده» بازگشایی شد، به نمایش عمومی در آمده است.
این مجموعه شامل تعدادی از شناخته شده ترین قالی های جهان از مناطق مختلف قالی بافی ایران، ترکیه، مصر، فرانسه، قره باغ و هند است.


 منبع: نشریه طره

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است