منو
نقوش و طرح های فرش

قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت دوم)

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

تاریخچه قالیهای تصویری


آغاز هنر چهره سازی به مفهوم واقعی آن را باید از زمان صفویان دانست البته تاثیری که شاهنامه در حیات هزارساله ی خود که بر روی هنر ایران گذشته غیر قابل توصیف است، این تاثیر نه تنها روی نقاشان و خطاطان، بلکه بافندگان قالیهای تصویری بسیار زیاد است و مبدا و منشا بسیاری از موضوعات قالیچه های تصویری، به خصوص پادشاهان از روی داستانها و تصاویر شاهنامه است، از این زمان به بعد کوشش نقاشان برای نشان دادن حالات صورت زیاد شد وتک چهره سازی بیش از پیش معمول گشت . (تناولی -1368-ص 22)
در زمان سلطنت فتحعلی شاه دامنه ی فعالیت های هنری بسیار گسترش یافت و نگارخانه سلطنتی به وجود آمد، در این نگارخانه ها نقاشان زیادی به تهیه ی تابلو پرداختند . علاوه بر تهیه موضوعهای سابق ،مسئله ی تازه ای بنام "شبیه سازی "مورد توجه قرار گرفت ، در همین زمان ارتباط بین ایران واروپا (دوره قاجار ) گسترش می یافت و این ارتباط تحولات بسیاری در همه ی زمینه ها از جمله قالی بافی به وجود آورد. سده ی سیزدهم و چهاردهم هجری را باید سده ها اشاعه ی هنر تصویر سازی در ایران دانست زیرا شبیه سازی به صورت یک جنبش همه گیر توجه هنرمندان را به خود جلب کرد عواملی که در توسعه ی قالیچه های تصویری وجود داشتند از جمله : 1- کتابهای مصور و چاپ سنگی 2- پرده قلمکار 3- عکس وعکاسی بودند
(همان ، ص 12 )
و در این زمان شاهان و بزرگان به حسب غریزه ذاتی شان ، خواهان آن بودند که چهره و پیکره ی حقیقی شان به یادگار بماند سفارشاتی به هنرمندان و از جمله بافندگان قالی می دادند ، چنانکه شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسب در سالهای نخستین شهریاری اجازه دادند که نقاشان اروپایی ، پرده هایی از چهره و قیافه حقیقی آنان تهیه کنند که درموزه ( رویال گالری اوفیسی ) در شهر فلورانس نگهداری می شود .(همان ، ص 22)

نوشته: فاطمه حسینی منش

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است