منو
نقوش و طرح های فرش

قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت سوم)

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

انواع قالیچه های تصویری


قالیچه های تصویری ایران را باید به دو گروه مجزا تقسیم کرد:
1- قالیچه های تصویری شهری باف
2- قالیچه های تصویری روستایی و عشایری باف
مهمترین مراکزی که قالیهای تصویری در آنجا بافته می شدعبارتند از: کرمان ، کاشان ، تبریز ، اصفهان
دسته بندی قالیهای تصویری از لحاظ موضوع عبارتنداز : قالیچه های نقش شاهی : در این قالیچه ها از تصاویر شاهان و شاهزادگان استفاده می شد . مانند : هوشنگ شاه عباس ،نادر شاه ، فتحعلی شاه ، ناصرالدین شاه و ...

قالیچه های داستانی – حماسی – عاشقانه : در این قالیچه ها بیشتر از داستانهای شاهنامه بهره می گرفتند . مانند : رستم ، رستم وسهراب ، خسرو و شیرین ، لیلی و مجنون و ...

قالیچه های مذهبی – قرآنی و دراویش صوفیگری : در قالیچه های مذهبی که بر اساس داستانهای قرآنی بوده مانند : قربانی کردن ابراهیم پسرش اسماعیل را و در قالیچه های دراویش مانند : نور علی شاه و شیخ صنعان و شاه نعمت ا...

قالیچه هایی با مضامین متفرقه : در این قالیچه ها تصاویری از زنان زیبا کار می شده و یا به صورت نیم تنه ای از زنان در این قالیچه ها بافته می شده است . ( تناولی – 1368 – ص 18 )

نوشته: فاطمه حسینی منش

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است