منو
نقوش و طرح های فرش

نگاهی به ترنج در قالی (قسمت هشتم)

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
نگاهی به ترنج در قالی (قسمت هشتم)

انواع لچک

لچك داراي انواع است كه برخي از آن به شرح زير مي‌باشد:

الف‌) از جهت تعداد :
1. در هر گوشه فرش يك لچك و در فرش جمعاً چهار لچك وجود دارد. اين نوع «لچك بندي» معمولي ترين گونه آن است.
2. در دو گوشه بالاي فرش هر طرف يك لچك و در فرش جمعاً دو لچك وجود دارد . اين طرح ويژه نقش محرابي يا گلداني يا «محرابي گلداني» است كه دو لچك بالاي فرش هيئت سر در محراب را مي‌سازد.
3. تعداد لچك بيش از 4 عدد در فرش: اين طرح و نقشه در فرش هايي بافته مي‌شود كه لجك عيناً يك چهارم (ربع) ترنج نيست بلكه طرح مستقلي دارد و در طول فرش درمتن و وصل به حاشيه علاوه بر چهار گوشه آن در نقاط ديگر نيز به فاصله هاي مساوي بافته مي‌شود.

ب) از لحاظ تطبيق طرح و رنگ و نقشمايه با ترنج:‌
1. لچك عيناً يك چهارم ترنج است و از هر لحاظ از جمله نقش و رنگ آميزي به ترنج شباهت دارد . اين فرش را لچك ترنج نامند.
2. لچك از جهت ابعاد، ‌نقشه، نقشمايه، ‌رنگ‌آميزي يا يكي از اين عوامل يا ترنج متفاوت است و مستقل مي‌باشد كه اين خود ممكن است در عين وجود مغايرت نقشه و غيره نسبت به ترنج وضعيت گوناگوني به خود مي‌گيرد از جمله: 1ـ از لحاظ اصول كلي يا رنگهاي آن مكمل ترنج باشد و یا 2ـ به كلي وضعي مستقل و جداي از ترنج داشته باشد.

كه در هر دو صورت فوق طرح فرش را « لچك و ترنج » نامند.


منبع: آتوسا فرقانی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است