منو
کتب و نشریات

مطالعه رنگ- فرم در فرش های دوره قاجار /ماهدخت امیری

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
مطالعه رنگ- فرم در فرش های دوره قاجار /ماهدخت امیری

هدف از ارائه این پژوهش تحقیقی شناخت جایگاه فرش در فرهنگ و هنر ایرانی است و شناخت عوامل تغییر دهنده جایگاه فرش در فرهنگ و هنر ایران و جهان همچنین شناخت و مطالعه سیر تاریخی و فرهنگی و اقتصادی در این زمینه که به آن پرداخته شده تا اطلاعات و آگاهی های لازم در این زمینه بدست دهد.

 تحقیق حاضر تحت عنوان مطالعه رنگ- فرم در فرش های دوره قاجار در پنج فصل مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته که به اختصار عنوان می گردد. فصل اول شامل کلیات تحقیق در مورد قالی و فرش های دوره قاجار است. فصل دوم: به بررسی مطالعات نظری پرداخته شده است. فصل سوم: معرفی ساختار- طرح- رنگ و نقوش قالی ها در مراکز مهم دوره قاجار پرداخته شده است. فصل چهارم: بررسی قالی های تصویری موزه فرش ایران بر اساس مضامین بکار رفته می باشد، و در ادامه فصل نهایی نتیجه گیری- تصاویر و منابع موجود ذکر شده است.روش مورد استفاده در این پژوهش تحقیقی (کتابخانه ای- موزه عکاسی- روش تاریخی و اسنادی موجود در موزه ها از طریق مشاهده مستقیم قالی و فرش و جمع آوری عکس ها و در مواقع لزوم از مصاحبه هم استفاده شده است. در دورۀ قاجار ، به واسطه شرایط فرهنگی‌ ، اجتماعی و هنری ، طرح‌ها و نقوش قالی‌ها علاوه بر ادامه صنعت‌های پیشین تحولاتی نیز یافت است . به عنوان مثال ، طرح‌های بندی و قابی به شکل گسترده ایی در قالی‌ها به چشم می‌خورد که از آن میان می‌توان به تاره‌های مشهور به گلفرنگ ، بته ایی و ماهی‌ در هم اشاره کرد. همچنین ، گرایش به منظره پردازی و طبیعت در نقوش قالی‌های این دوران . حائز اهمیت است . لیکن ، آنکه در طرح و نقش قالی‌ها از اهمیّتی ویژه برخوردار بود و چنان انقلابی‌ در عرصۀ قالی‌ها رخ مینماید ، پدیده ای تحت عنوان (( تصویر گری )) است که تا پیش از این ، در قالی‌ها تقریبا بی‌سابقه بوده است . قالی‌های تصویری گروه وسیعی از قالی‌های این دوران را به خود اختصاص داده است . چنین رویکردی در زمینه طرح و نقش قالی‌ها ، بدون شک متأثر از فضا و شرایط حاکم بر جامعه‌ی قاجار است که در ادامه نوشتار به آن اشاره خواهد شد. طرح‌های تصویری یا فیگورتیو ، در طرح‌های تجریدی و انتزاعی قرار می‌گیرد.بابک احمدی‌ در بیان مفهوم تصویر ،توضیح میدهد که یک تصویر از نشان‌های دیداری تشکیل میشود . نشان‌های دیداری ، هر آنچه با چشم دیده و با ادراک حس می‌کنیم که شامل میشود . همچون چشم انداز جنگل یا نمایشی بر صحنه تئاتر . اما این نشان‌ها (یا نظامی متشکل از این نشان‌ها ) را به شرطی می‌توان تصویر خند که در متنیسبت شده باشد . به این ترتیب ، هر گاه نشنیی دیداری در متنی جای گیرد ، به نشانه‌ تصویری تبدیل میشود و تصویر ، بخش ثبت شده نشانه‌‌های دیداری بر مواردی چون فیلم ، کاغذ ، کرباس و خطوط و شیرهای الکترونیک یا لیزری و .. است .

لینک دانلود:
http://www.iauctb.ac.ir/fa/thesis/bodyView/3261
درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است