منو
کتب و نشریات

مقایسه تطبیقی طرح و نقشمایه فرش بلوچ با فرش ایل یموت ترکمن

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
مقایسه تطبیقی طرح و نقشمایه فرش بلوچ با فرش ایل یموت ترکمن

استاد راهنما: رحیم چرخی . جلال الدین بصام | استاد مشاور: عبداله میرزایی | دانشجو: ملیحه حیاتی

در این پژوهش، طرح و نقشمایه و رنگ فرش ایل بلوچ منطقه خراسان با فرش ایل یموت ترکمن واقع در استان گلستان مورد بررسی تطبیقی قرار می‌گیرند. این دو ایل به دلیل همسایگی با هم در ارتباط هستند تا آنجایی که وصلتهایی بین آنها صورت گرفته و باعث انتقال نقوش به یکدیگر شده‌اند. در پایان این تحقیق انتظار می‌رود تا حدی نقشمایه‌ها و طرح‌های ایل بلوچ و ایل یموت ترکمن شناخته شود و تشابهات و تفاوتها نیز روشن شود و با این شناخت طرح ها و نقشمایه های اصیل باعث قوت بخشیدن نقاط مثبت و محو شدن نقاط منفی از طریق کنار گذاشتن طرح های وارد شده نا به جا پرداخت و باعث بهبودی این دو فرش اصیل ایرانی گردید. این پژوهش کاربردی است و جامعه آماری آن، بافندگان و طراحان شهرستان تربت جام و روستاهای اطراف آن و ایل یموت ترکمن است. برای مطالعات میدانی با مراجعاتی به موزه‌ها، بازارهای سنتی و عشایری فرش دستباف، کلکسیونرها، نمایشگاه بین‌المللی فرش تهران و مصاحبه با افراد متخصص و کارشناس و تولیدکنندگان فرش به جمع آوری اطلاعات طرح و نقوش فرش پرداخته شده است که پس از تجزیه و تحلیل نقوش مشخص گردید که بلوچ ها علاوه بر طرح های خود از طرح‌های ترکمن نیز استفاده می کنند که آنها را از طریق رنگ‌بندی خاص بلوچی و فن بافت آنها که درشت تر و زمخت تر است بازشناخت است. ترکمن‌ها کمتر از طرح‌های بلوچی استفاده کرده اند ولی می توان در بعضی از بافته های آنها، رنگ ها و حاشیه‌های بلوچی را مشاهده کرد.


درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است