منو
کتب و نشریات

راهبردهای نوآوری و تنوع بخشی در طرح و نقش قالی معاصر ایران

توسط Hamed
راهبردهای نوآوری و تنوع بخشی در طرح و نقش قالی معاصر ایران

استاد راهنما: ایرج داداشی | دانشجو: یاسر باقری

چکیده:
شرایط جدید حاکم بر تولید فرش که از اواخر دوره قاجار با حضور شرکت‌های چند ملیتی در ایران پدید آمد، و آمارهای متعدد مبنی بر صادرات چشمگیر فرش ایران در سده اخیر به دنیا و نیز تقویت رویکرد تجاری نسبت به فرش، حاکی از دگرگونی در هویت فرش ایرانی است. اطلاعات حاصل از یک نظرسنجی که در شهر تهران به وسیله 40 فرم نظرسنجی و در میان متولیان بخش خصوصیِ فرش و خریداران آن پیرامون نوآوری در هنر فرش نشان می‌دهد که بهترین روش در فرآیند نوآوری در طرح و نقش قالی به ترتیب، نیاز سنجی از مشتریان داخلی و خارجی، برگزاری مسابقه در بین طراحان نقشه قالی و بهره‌مندی از طرح‌های موفق قدیمی است. تدقیق در مباحث نظری هنر از نگرش سنتی و مدرن و همچنین تحلیل کیفیِ اطلاعات حاصل از مباحث نظری و نظرسنجی مذکور، همگی ما را به سوی یک راهبرد مهم هدایت می‌کند: باید رویکردِ کلی نسبت به فرش از یک کالای تجاری به یک اثر هنریِ سنتیِ دارای ضرورت در حیات اجتماعی انسانِ ایرانی تغییر کند. 


منبع: لی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است