منو
رنگ و رنگرزی

نرخ رنگرزی خامه قالی

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
نرخ رنگرزی خامه قالی

کارگاه رنگرزی پرندیس با مدیریت رضا ذوقی نسب در مشهد

هزینه رنگرزی طبیعی از بقچه ای 45 تا 55 هزار تومان برای رنگهای با پوست انار و گردو رنگ میشوند

بقچه ای 55 تا 65 هزار تومان برای روناس و برگ مو

بقچه ای 75 تا 85 هزار تومان برای رنگزای نیل

بقچه ای 90 هزارتومان برای رنگزای نیل(سورمه ای)

بقچه ای 100 تا 110 هزار تومان برای رنگزای قرمز دانه


شیمیایی هم از بقچه ای 20 تا 25 هزارتومان است


منبع: اقای رضا ذوقی نسب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است