منو
رنگ و رنگرزی

در کارگاه رنگرزی سید عباس سجادی (گلستان)قسمت دوم

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
در کارگاه رنگرزی سید عباس سجادی (گلستان)قسمت دوممنبع: علی عابدی نیا

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است