منو
موزه های فرش

قالی تبریز دوره صفوی موزه ی لوور

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
قالی تبریز دوره صفوی موزه ی لوور
منبع: رضا اخرت خواه

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است